Dây mạng AMP 0706
   Giá: 1,300,000 VND
   Dây cáp mạng CAT 6A
   Giá: 2,915,000 VND
   Giá: 2,477,750 VND
   Dây cáp mạng 6B
   Giá: 1,400,000 VND
   Giá: 1,190,000 VND
   Ổ cắm LIOA kéo dài đa năng 4D6S32
   Giá: 123,000 VND
   Giá: 110,700 VND