Đèn led âm trần tròn 9W
   Giá: 98,000 VND
   Giá: 49,000 VND
   Đèn led âm trần tròn 12W
   Giá: 120,000 VND
   Giá: 60,000 VND
   Dây mạng AMP 0706
   Giá: 1,300,000 VND
   Dây cáp mạng CAT 6A
   Giá: 2,915,000 VND
   Giá: 2,477,750 VND
   Dây cáp mạng 6B
   Giá: 1,400,000 VND
   Giá: 1,190,000 VND
   Đèn led ốp trần mỏng 24w
   Giá: 380,000 VND
   Giá: 190,000 VND
   Đèn led ốp trần mỏng vuông 24W
   Giá: 380,000 VND
   Giá: 190,000 VND
   Đèn led ốp trần mỏng vuông 18W
   Giá: 250,000 VND
   Giá: 125,000 VND
   Ổ cắm LIOA kéo dài đa năng 4D6S32
   Giá: 123,000 VND
   Giá: 110,700 VND
   Khẩu trang 2 lớp kháng khuẩn ( 10 cái ) Khẩu trang 2 lớp kháng khuẩn ( 10 cái )